Nasi klienci


Klienci Kancelarii to:

 • osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo – akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia,
 • organy samorządu terytorialnego,