Zakres działania


Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz osób fizycznych, lecz nie obca jest jej współpraca z innymi podmiotami prawnymi,
w szczególności ze spółkami prawa handlowego.


Szeroki zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  • udzielanie porad prawnych, w tym także sporządzanie pisemnych opinii      przygotowywanych na zlecenie;
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych (pozwy, wnioski, odwołania,      skargi, zarzuty, sprzeciwy, apelacje) oraz wszelkiego rodzaju umów      nazwanych i nienazwanych;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w zakresie spraw      cywilnych, gospodarczych, prawa rodzinnego i prawa pracy;
  • dochodzenie należności w postępowaniu pozasądowym, w szczególności
         w zakresie odszkodowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi      instytucjami
  • rejestrację działalności gospodarczej każdego rodzaju, począwszy od      etapu przygotowania umowy a skończywszy na wpisie do ewidencji lub      Krajowego Rejestru Sądowego
  • obsługę prawną cudzoziemców
  • kwestie dotyczące zwrotu podatków dla osób pracujących za granicą