Wynagrodzenie


W ramach stałej współpracy wynagrodzenie ustalane jest w umowie o obsługę prawną. Wysokość umowna wynagrodzenia jest ustalana w zależności od przewidywanego zakresu czynności wykonywanych comiesięcznie w ramach obsługi.

W przypadku jednorazowej pomocy prawnej kwota wynagrodzenia ustalana jest po analizie sprawy. Jeśli jednorazowa pomoc prawna ma obejmować reprezentację przed sądem zasadą jest wynagrodzenie w kwocie najniższej stawki przewidzianej właściwym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

W obu przypadkach koszty zastępstwa procesowego za prowadzenie sprawy sądowej obciążają klienta po ich wyegzekwowaniu od dłużnika.

Kancelaria wystawia faktury VAT.