Zasady współpracy


Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno w ramach stałej współpracy opartej
na umowie o obsługę prawną, jak i w ramach jednorazowego zlecenia.

Zawsze klient traktowany jest indywidualnie, w szczególności ze względu na jego potrzeby w zakresie szybkości obsługi oraz możliwości finansowe. W tym drugim przypadku Kancelaria przewiduje możliwość bezpłatnej pomocy prawnej bądź rozłożenia ustalonej należności na dogodne raty. Ideą działania Kancelarii jest bowiem pomoc prawna bez względu na zasobność portfela klienta.

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi jest po analizie sprawy zawsze ustalane z góry, w pełni konkurencyjne i nie podlega podwyższeniu bez uzgodnienia z klientem.